Statens byggeskikkpris 2012 – 8 nominerte: Militært treningsanlegg – Bergen

Publisert i Byggenytt utgave 2/3, 2012.