Statens byggeskikkpris 2012 – 8 nominerte: Vennesla bibliotek

Publisert i Byggenytt utgave 2/3, 2012.