Statens byggeskikkpris 2012 – 8 nominerte: Tallhall – nybygg Meteorologisk institutt

Publisert i Byggenytt utgave 2/3, 2012.