Statens byggeskikkpris 2012 – 8 nominerte: Westerdahls School of Communication

Publisert i Byggenytt utgave 2/3, 2012.