Statens byggeskikkpris 2011 – 7 nominerte: Rockheim

Publisert i Byggenytt utgave 3, 2011.