Kanalsletta 1 Forus

Publisert i Byggenytt utgave 1, 2013.