Høgskolen i Oslo og Akershus Sykepleierutdanningen

Publisert i Byggenytt utgave 1, 2013.