Brattørkaia 15 – Trondheim

Publisert i Byggenytt utgave 2/3, 2013.