Lilleakerveien 4 – Oslo

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2013.