Subsea 7 – byggetrinn 2 Forus

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2013.