Markensplassen – Kongsvinger

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2013.