Kuben K22 – Oslo

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2013.