Sørenga byggetrinn 4

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2013.