Tevlingveien 21 – storhotell på Alna

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2013.