Nordre kvartal på Vulkan

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2013.