Hagaløkkveien 28 – Asker

Publisert i Byggenytt utgave 1, 2012.