Dalen skole – Fet kommune

Publisert i Byggenytt utgave 1, 2012.