Kjenn ungdomsskole – Lørenskog

Publisert i Byggenytt utgave 1, 2012.