Havnepromenade Vest – Sørenga

Publisert i Byggenytt utgave 2/3, 2012.