K2-prosjektet på Fornebu

Publisert i Byggenytt utgave 4, 2012.