Papirbredden 2

Publisert i Byggenytt utgave 4, 2012.