Skagerak Energi – nybygg i Porsgrunn

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2012.