R6 - resepsjon og torgplass

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2012.