Nytt odontologibygg – UiB

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2012.