Bystranda Park – Kristiansand

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2012.