HiB - 50% produksjon

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2012.