Statsarkivet i Bergen

Publisert i Byggenytt utgave 7/8, 2012.