Løren 2 B – Lørenvangen

Publisert i Byggenytt utgave 7/8, 2012.