Bellonahuset

Publisert i Byggenytt utgave 1, 2011.