Berg studentby i Trondheim

Publisert i Byggenytt utgave 2, 2011.