Teigar ungdomsskole og idrettshall

Publisert i Byggenytt utgave 2, 2011.