Nøkkeland skole

Publisert i Byggenytt utgave 3, 2011.