NVE-bygget – Middelthuns gate 29

Publisert i Byggenytt utgave 3, 2011.