Alf Bjerckes vei 28 – Norsk Medisinaldepot

Publisert i Byggenytt utgave 3, 2011.