Øvre Sund bru

Publisert i Byggenytt utgave 4, 2011.