Rosenkrantz gate 16 – 18

Publisert i Byggenytt utgave 4, 2011.