Domus Media Aulaen

Publisert i Byggenytt utgave 4, 2011.