Baker Hughes fase 1 og 2

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2011.