Kilden Teater- og Konserthus

Publisert i Byggenytt utgave 5, 2011.