Sammenbinding Mauken/Blåtind

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2011.