Luftfartstilsynet – nytt hovedkontor

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2011.