R6 – antikvarisk del

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2011.