Bondi skole

Publisert i Byggenytt utgave 6, 2011.