Park Inn Trysil Mountain Resort

Publisert i Byggenytt utgave 7/8, 2011.