Engene Kvartalet – Drammen

Publisert i Byggenytt utgave 7/8, 2011.