Rehabilitering Hagegata 22

Publisert i Byggenytt utgave 1, 2010.