Sør-Odal rådhus

Publisert i Byggenytt utgave 1, 2010.