Nye Frogner stadion

Publisert i Byggenytt utgave 1, 2010.