Comfort Hotel Union Brygge

Publisert i Byggenytt utgave 2, 2010.