ASKO Øst byggetrinn 3

Publisert i Byggenytt utgave 2, 2010.